Titel menubalk illustratie
 • Naar schatting hebben in Nederland ca. 750.000 mensen last van urine-incontinentie

Statistieken over incontinentie

 • Aantallen
  Naar schatting hebben in Nederland ca. 750.000 mensen last van urine-incontinentie.
  Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 100.000 mensen met ontlastingsincontinentie.

  Bron: CVZ technische rapportage
 • Totaal is dan het bedrag dat gemoeid is met (verzekerde) behandeling van urine incontinentie 256 miljoen euro

Jaarlijkse kosten

 • Meest recente cijfers
  In vergelijking met 2013 dalen de uitgaven aan incontinentiematerialen verder met ongeveer -9% naar circa €149 miljoen in 2014. Deze daling van de uitgaven wordt veroorzaakt door een afname van het aantal gebruikers van incontinentiematerialen met -4,8% en een daling van de kosten per gebruiker met -4,2%. In 2012 en 2013 zijn door een aantal grote zorgverzekeraars patiëntprofielen met bijhorende dagtarieven geïntroduceerd. Hiermee willen deze zorgverzekeraars een meer eenduidige, geprotocolleerde zorglevering bij incontinentieproblemen stimuleren. In een gesprek tussen de verzekerde en de zorgaanbieder wordt het patiëntprofiel vastgesteld. Het lijkt erop dat het toepassen van patiëntprofielen zorgt voor een daling in het gebruik van incontinentiematerialen.
  Bron: GIP databank
 • Eerdere informatie van CVZ
  De kosten van urine incontinentie zitten in 4 categorieën:
  * Incontinentie-absorptie-materialen;
  * bekkenbodem fysiotherapie;
  * medisch specialistische behandeling;
  * medicatie

 • Incontinentie-absorptie-materialen
  In 2011 waren de kosten van Incontinentiematerialen € 168.158.000. Een deel daarvan betreft faeces incontinentie. Op basis van prevalentiecijfers is het aandeel van urine incontinentie daarbinnen op € 148 miljoen.

 • Bekkenbodem fysiotherapie
  Hiervoor gebruikt men de CVZ raming uit 2006. "De kosten van bekkenfysiotherapie na vijf jaar zijn € 82,8 miljoen". Per jaar is dat (€ 82,8/5) €16 miljoen. Een expert inschatting leert echter dat dit voor 2012 een overschatting is. Op basis van 9 behandelingen maal € 40 euro maal incidentie van 56.000 (stressincontinentie) maal 20% deelname kom je bijvoorbeeld tot € 4 miljoen.

 • Medisch specialistische behandeling
  Binnen de medisch specialistische zorg is in 2010 voor € 112 miljoen aan urine-incontinentie te vinden. 75% hiervan is te zien is als behandeling. Blijft dus over € 84 miljoen.

 • Medicatie
  Hiervoor is het CVZ getal uit 2006 bekend, te weten € 8 miljoen. Dat is een onderschatting, aangezien deze gebaseerd is op de Zfw populatie en alleen de medicatie betreft die incontinentie als uniek indicatiegebied heeft.

 • Totaal
  Totaal is dan het bedrag dat gemoeid is met (verzekerde) behandeling van urine incontinentie: 148 + 16 + 84 + 8 = € 256 miljoen.

  Bron: CVZ technische rapportage

 
× Let op!   Deze site maakt gebruik van analytische cookies voor het goed functioneren en het algemeen analyseren van het bezoek op deze site.
Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan. Meer informatie