• Bij prostaatkanker kun je afwegen om wel of niet te behandelen, en welke consequenties dat heeft, zoals incontinentie.
 • Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen onnodige incontinentie bij demente ouderen verminderen of zelfs voorkomen
 • De revalidatie na een dwarslaesie is voor de patiënt een ingrijpend proces, waar vele specialismen bij betrokken zijn

Medische en verpleegkundige boeken

 • Kiezen bij kanker - (hoe) laat ik mij behandelen
  Corine Koole, Paul Kil ISBN 9789035138049

  Bij de diagnose kanker slaat vaak de radeloosheid bij de patiënt en zijn familie toe. Toch moet er nagedacht worden of men zich wil laten behandelen, en zo ja, hoe. Want voor één diagnose zijn er vaak verschillende behandelmethoden en de keuze van artsen en patiënten op dit punt heeft meestal meer met persoonlijke dan met medische argumenten te maken. Patiënten kiezen nu vaak voor chemo met de bijbehorende vervelende bijwerkingen. Wat levert hun dat op? Misschien maar enkele maanden verlenging van leven. Is het dat dan allemaal wel waard? Die vraag moet je jezelf durven te stellen. Wat is belangrijker: kwaliteit of kwantiteit van leven?

  In een interview in NRC handelsblad (24-08-2013) zegt Paul Kil: "Kwaliteit van leven is ook belangrijk. Dus zeg ik tegen een man met niet agressive prostaatkanker dat hij zonder operatie waarschijnlijk 80 wordt en met operatie 82, maar wel impotent en misschien incontinent, al is de kans daarop maar een op tien. Dat kan een paar druppels urineverlies per dag zijn. Het kan ook zijn dat hij een luier moet gaan dragen. Je weet het niet vantevoren, en dat maakt het zo lastig. Je hebt het over kansen en hoe je die voor jezelf taxeert. Als je graag fietst, dan is het heel vervelend als je een luier om moet. Een postzegelverzamelaar vindt het misschien minder erg."

 • Toiletgang bij dementie

  Auteurs van het boek zijn Dr. Paul van Houten (specialist ouderen geneeskunde) en medisch journalist Aliëtte Jonkers.

  Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen onnodige incontinentie bij demente ouderen verminderen of zelfs voorkomen. Dit blijkt uit het boek ‘Toiletgang bij dementie’. De schrijvers van het boek zijn van mening dat het percentage incontinentie – zo’n 75% van de ouderen in woonzorgcentra en verpleeghuizen – fors omlaag kan, onder andere door vroege signalering van verzorgenden. Als een dementerende oudere net incontinent is, kunnen verzorgenden onterecht de neiging hebben direct incontintentie-materiaal te gebruiken. Dit werkt incontinentie juist in de hand. Dit en andere praktische informatie is te lezen in het nieuw verschenen boek ‘Toiletgang bij dementie’, dat tijdens de internationale Dag van de Verpleging is gepresenteerd.

  Depressief Het boek geeft een heldere uitleg van wat goede zorg bij incontinentie is. Ouderen met dementie in zorgcentra hebben vaak onnodig last van incontinentie. Ongeveer 50 tot 60% van de cliënten met incontinentie lijdt aan depressieve klachten, schaamte en een lager zelfbeeld. Verzorgenden, verpleegkundigen en mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij het terugdringen of zelfs voorkomen van incontinentie bij dementerenden.

  Vroege signalering Door vroege signalering en diagnostiek is het mogelijk om incontinentie voor een deel te verminderen of zelfs te voorkomen. Ook een andere aanpak van de dagelijkse toiletgang kan onnodige incontinentie terugdringen.

 • Het Prostaat Pensioen Plan
  Auteur dr. C.H. Bangma (red) ISBN 9789035229501


  ‘Het Prostaat Pensioen Plan’ geeft informatie over de prostaat en over de behandeling van prostaataandoeningen bij mannen vanaf middelbare leeftijd. Bovendien wijst het de weg in alle informatie over prostaatziekten. Informatie over prostaatziekten is overal verkrijgbaar. Op websites, in folders, en in boeken geschreven door experts op dit gebied. Dit boek geeft voldoende informatie om andere bronnen beter te begrijpen of zelfs over te slaan.

  ‘Het Prostaat Pensioen Plan’ is voor alle mannen die zorg dragen voor hun lichaam, nu en in de toekomst. Het boek is ook bedoeld voor hun partners, en voor de gezinnen en de zonen van mannen met prostaatziekte. Uiteraard kan dit boek ook voor hulpverleners een handvat zijn om twijfels en zorgen van patiënten bespreekbaar te maken.

 • Handboek dwarslaesierevalidatie
  Dr. F.W.A. van Asbeck ISBN 9789031349326 e.89.50

  De revalidatie na een dwarslaesie is voor de patiënt een ingrijpend proces, waar vele specialismen bij betrokken zijn. De revalidant krijgt niet alleen te maken met medische maatregelen, maar ook met functionele, maatschappelijke en psychologische factoren. De diverse aspecten worden in de dwarslaesierevalidatie gecoördineerd en gestructureerd toegepast in de praktijk en daarmee heeft de dwarslaesierevalidatie een voortrekkersrol gespeeld voor de hele revalidatiesector.

  In Handboek dwarslaesierevalidatie komen alle maatregelen voor de patiënt aan bod vanuit de diverse betrokken specialismen. In zijn opzet volgt dit boek de "International Classification of Function" (ICF), waardoor niet alleen de revalidant centraal staat, maar bovendien overlappingen tussen de verschillende disciplines vermeden worden. In deze tweede, volledig herziene uitgave zijn ook hoofdstukken opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de acute ziekenhuisfase en de blijvende zorg na revalidatie. De meest voorkomende verschijnselen en klachten bij een dwarslaesie vormen het uitgangspunt voor de besprekingen van verder onderzoek en behandeling in deze fasen.

 • De kern van kinderurologie
  D.F.M. Thomas, A.M.K. Rickwood, P.G. Duffy Ned. bewerking: W.F.J. Feitz, R.P.E. de Gier (Red.) ISBN 90 352 2685 2 / 1e druk / 2005 / 256 blz.€ 150.00


  De kern van de kinderurologie biedt een beknopt en actueel overzicht van de diagnoses en behandelmogelijkheden van urologische aandoeningen bij kinderen. De aandoeningen variëren van complexe afwijkingen die door gespecialiseerde kinderurologen behandeld moeten worden, tot veelvoorkomende aandoeningen als maldescensus testis, urineweginfecties en incontinentie. De laatste behoren tot de dagelijkse praktijk van urologen, kinderchirurgen en kinderartsen.

  Bij de opzet van dit toegankelijk geschreven boek is sterk rekening gehouden met niet-specialisten. In heldere taal worden veel feiten weergegeven en voor zover mogelijk is de inhoud evidence based. Behalve voor specialisten is het boek dan ook geschikt voor studenten, arts-assistenten, huisartsen en verpleegkundigen met speciale belangstelling voor kinderen met urologische problemen.

 • "Probleemgedrag bij dementerende ouderen deel III: Incontinentie
  Oorzaken, preventie en aanpak "

  G. Stokes

  Waarom komt incontinentie bij sommigen al heel vroeg in het dementeringsproces voor, bij anderen pas in de laatste fase? En wat kan er gedaan worden aan dit zowel voor de oudere als voor zijn omgeving hoogst onaangename probleem? Een zeer informatieve uitgave, waarin ook nadrukkelijk aandacht wordt geschonken aan de gevoelens van alle betrokkenen: oudere, familie, hulpverleners.


  80 pagina's paperback ISBN 905574106x 9,00 vertaling: Incontinence and inappropriate urinating. Winslow Prsss, Ltd, UK, 1996 vertaler: K. Breuker

 • "Toiletgang van zorgbehoevende ouderen"
  P. van Houten, M. van de Linden, M. van der Weide

  Dit boek gaat over de problemen die zorgbehoevende ouderen bij de gang naar het toilet, het urineren en het defeceren, kunnen ervaren. Uit onderzoeksgegevens over verpleeghuisbewoners blijkt dat de hoeveelheid hulp die nodig is bij de gang naar het toilet een grote samenhang vertoont met het al of niet continent zijn. Uiteraard zijn ook aandoeningen van blaas, endeldarm, sluitspieren en bekkenbodem belangrijk, maar in mindere mate.
 • "Incontinentie in de thuisverpleging : op zoek naar criteria voor het toewijzen van absorptiemateriaal"
  Vandenbroele, H. - Brussel : Nationale Federatie WGK, cop. 1996.
  - 112 p.:ill. - ((De wetenschappelijke reeks van het Wit-Gele Kruis); 9). -

  Na drie vergelijkende kwaliteitsstudies over incontinentiemateriaal drong de behoefte zich op de problematiek van de incontinente patient in de thuisverpleging nader te bekijken. De kwaliteit van het materiaal is nu gekend, maar wie is die patient? Hoe zwaar weegt zijn probleem en wat doet de verpleegkundige om hem te helpen Welke hulpmiddelen gebruikt hij om zijn incontinentie de baas te kunnen? Hoe worden die hulpmiddelen hem toegewezen? En, hoeveel besteedt de patient aan luiers?
 • Artikelen in medische tijdschriften

  --- Maksimovic P. Stress-incontinentie bij de vrouw; resultaten van de operatieve behandeling volgens Stamey-Pereyra. Ned Tijdschr Geneeskd 1985;129:951-4.
  --- Milani AL, Flu PK, Vierhout ME, Wallenburg HCS. Resultaten en complicaties van vaginale correctie van prolapsus vaginae et uteri, met of zonder incontinentia urinae: een prospectief onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:250-5.
  --- Lycklama à Nijeholt AAB. Operatieve correctie bij urine-incontinentie en (of) prolaps klachten. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:228-9.
  --- Vierhout ME. Van de regen in de drup. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:225-7.
  --- Milani AL, Vierhout ME. Diagnostiek en therapie van urine-incontinentie in de Nederlandse gynaecologische praktijk; enquêteonderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:1884-8.
  --- Lycklama à Nijeholt AAB. Urine-incontinentie: een gynaecologisch èn een urologisch probleem. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:1869-70.

   
 • Nu leren plassen zoals het moet; dan gaat het de rest van je leven goed

Kinderen: (on)zindelijkheid, broekplassen, broekpoepen

 • Hillie en Billie leren plassen en poepen
  - Nu leren plassen zoals het moet; dan gaat het de rest van je leven goed. -
  Liesbeth Geerdes-Klaassen Francien-Nijman-du Bois Illustraties: Ineke Lambeck ISBN: 90-76986-34-7


  Er zijn veel boeken geschreven met als doel een helpende hand te bieden bij het zindelijk worden van kinderen. Veelal zijn deze boeken geschreven door kinderboekenschrijvers. Dit boek onderscheidt zich doordat het geschreven is door twee fysiotherapeuten.

  Liesbeth Geerdes en Francien Nijman zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met blaas- en darmklachten. In hun dagelijkse praktijk zien zij kinderen vanaf 4 jaar met onder andere urineverlies, blaasontsteking, verstoppingsklachten en broekpoepen. Zij zijn er van overtuigd dat bij een aantal van deze kinderen deze klachten niet zouden zijn opgetreden als de kinderen op een juiste manier gebruik zouden hebben gemaakt van het volwassentoilet. Te bestellen bij het Nederlands Paramedisch Instituut.

 • Baas in eigen broek. Een paradoxale benadering van een broekplasser.
  Korrelboom, C.W. & J.H.B. Kernkamp (1988) In: Kind en Adolescent, 9: 215-222.


  Een gedeelte van de behandeling van een zevenjarige broekplasser wordt beschreven, die is opgenomen op een centrum voor dagbehandeling wegens onhandelbaarheid. Er wordt een interventie toegepast die het al jaren bestaande probleem snel doet ophouden. In dit geval wordt het broekplassen gezien als een onderdeel van een machtsstrijd tussen moeder en dochter. De beschreven interventie lijkt in eerste instantie paradoxaal, maar blijkt bij nadere beschouwing veel congruente elementen te bevatten.

 • ... een pijnlijk, maar ondanks alles meeslepend verslag van dementie en incontinentie...
 • Naast enige politiek correctie maatschappijkritiek bevat de roman "De Correcties" vooral deze indringende boodschap: 'Word niet oud! Vooral niet in Amerika!'

Literatuur en romans

 • De laatkomer - Dimitri Verhulst
  Om zich alsnog te kunnen verzoenen met zijn leven, verlaat Désiré Cordier het pad zoals dat richting graf voor hem was uitgestippeld. Hij neemt wraak op zijn matte, liefdeloze burgermansbestaan door te doen alsof hij dementeert. Zijn gevoel van eigenwaarde, dat door zijn huwelijk was aangetast, wint hij terug als hij op een heuglijke dag, gezond en wel, in een tehuis voor seniele bejaarden wordt geplaatst. Hij belazert de kluit op virtuoze wijze door zich voor te doen als demente en incontinente grijsaard die op zijn einde afstevent. In de roman wordt uitgebreid beschreven hoe de hoofdpersoon incontinent wordt om anderen van zijn geveinsde dementie te overtuigen. Lees verder
 • ’Geheim dagboek’
  van Hans Warren

  Met het 21ste deel van ’Geheim dagboek’ van Hans Warren is één van de openhartigste dagboeken van onze letteren voltooid. Het boek bevat een onverschrokken openheid, ook als het pijnlijke zaken als incontinentie of echtelijke ruzies betreft. Het zojuist verschenen 21ste deel in de reeks, dat de jaren 1998-2000 beslaat, staat geheel in het teken van de definitieve aftakeling van de dagboekanier. Eigenlijk is dit deel een pijnlijk, maar ondanks alles meeslepend verslag van dementie en incontinentie. Vooral dat laatste levert weinig verheffende taferelen op; niet alleen Warrens anale sluitspier werkt niet meer, ook op zijn orale ontboezemingen zit nog altijd geen slot. En dus horen we regelmatig hoe hij in zijn broek poept, of juist volkomen verstopt zit.

 • De correcties
  Auteur Jonathan Franzen Uitgeverij Prometheus, 503 blz., f.58,50/ e.26,55


  De vijfhonderd bladzijden tellende roman De correcties van Jonathan Franzen vormt onderhoudende en soms plezierige leesstof. Hij zet Een Modern Amerikaans Gezin neer, bestaande uit bejaarde ouders en drie kinderen van middelbare leeftijd. In deze goedgeschreven familiesoap gaat onze sympathie van de een naar de ander, al naargelang het perspectief wisselt. Naast enige politiek correctie maatschappijkritiek bevat de roman vooral deze indringende boodschap: 'Word niet oud! Vooral niet in Amerika!' Het slachtoffer van de gruwelijke ouderdom is vooral de Pater Familias, Alfred Lambert, die altijd een koele, strenge, afstandelijke en indrukwekkende man is geweest maar nu lijdt aan dementie, de ziekte van Parkinson, depressies, incontinentie, en meekomende dwarse buien.

 • "Het feest van de bok"
  Mario Vargas LLosa

  Urania Cabral is na 35 jaar terug in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo de Guzmán. Met onzekere stappen loopt ze door de straten uit haar jeugd, die soms wel, soms niet zijn veranderd. Na een paar dagen durft ze het eindelijk aan en brengen haar benen haar naar haar ouderlijk huis, waar haar vader, die na een beroerte in een rolstoel terecht kwam, door een verpleegster wordt verzorgd. Rafael Léonidas Trujillo, ook wel de Baas of El Generalísimo genoemd, heeft alles in een wel zeer ijzeren hand, behalve zijn prostaat, die hem op de meest onmogelijk tijden een natte broek geeft. Spannende en dramatische historische roman over Rafael Léonidas Trujillo, de dictator die van 1930 tot 1961 zijn ijzeren vuist liet zwaaien over de Dominicaanse Republiek.


  Meulenhoff, 2000

 • "Kerst en andere liefdesverhalen"
  Kristien Hemmerechts - Pandorapockets.

  De Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts heeft een voorliefde voor verhaalpersonages die in hun gedragingen soms extreem zijn, terwijl ze op het eerste gezicht niet zo opvallen. De hoofdpersoon van 'Kerst', Leopold, gaat veel te laat op zoek naar een kerstboom. Dat kost hem heel veel moeite. Uiteindelijk vindt hij wel een boom, maar die kan hij helaas niet mee naar huis nemen. Thuis wacht Kaatje, een zwakzinnige vrouw die de hele tijd met een luier aan moet lopen. De laatste scène in het verhaal is stuitend en teder tegelijk. Hij heeft Kaatje lief, vrijt met haar en is niet boos als ze tijdens het vrijen haar plas niet meer kan ophouden.


 • Een zware opgave voor een moeder om een kind met autisme op te voeden
 • Het relaas van de zorgen om en het gedoe met de gehandicapte zoon wordt heel aandoenlijk beschreven

Ervarings verhalen

 • Ze noemen mij Gabriel - Opgroeien met autisme

  Auteur Kate Rankin


  Gabriel is ernstig autistisch. Hij is niet te bereiken. Gabriel leeft in zijn eigen wereld. Zijn moeder beschrijft in ‘Ze noemen mij Gabriel’, hoe het is om een kind met autisme op te voeden. Kate Rankin laat de lezer het leven met autisme, door de ogen van Gabriel zien. Zo kunnen wij ons een heel klein beetje verplaatsen in de leefwereld van iemand met autisme. Gabriel spleet met fluortape, rubberhandschoenen, sleutelhangers en koordjes. Als Gabriel vijftien is, is hij incontinent. Hij heeft last van geweldadige buien, hij praat niet en bonst met zijn hoofd tegen dingen aan. Gabriel toont geen gevoelens. Zijn omgeving weet nooit wat er in hem om gaat. Hij eist voortdurend aandacht. Een zware opgave voor een moeder om een kind met autisme op te voeden.

 • Moeder!
  Désirée. Gopher Publishers/Vrouwenweekblad Mijn Geheim: Groningen, 2003.
  ISBN 90 5179 088 0


  Zeven jaar uit het leven van een ziekenverzorgster die wegens haar onvruchtbaarheid columns gaat schrijven voor het blad Mijn Geheim. Ze wordt zwanger en na de geboorte van haar zoon nog eens, spontaan en onbedoeld, maar wel gewenst. De tweede zoon heeft een open ruggetje (spina bifida), maar niet in heel ernstige mate. Wel zodanig dat hij moeilijk loopt en incontinent is en eigenlijk altijd in meer of mindere mate ziek is. Dan ontmoet ze de liefde van haar leven: een vrouw die aan de andere kant van het land woont en twee dochters heeft. Het relaas van de zorgen om en het gedoe met de gehandicapte zoon wordt heel aandoenlijk beschreven.

 • "Het uur nul"
  Dirk Bracke

  Dit boek gaat over een aidspatiënt. "... Zijn conditie nam snel af en uiteindelijk was alleen staan al een veel te grote inspanning. Ook met zijn beste vriend Filip was het niet goed gegaan. Hij was overleden aan een Golden Shot (een dodelijke inspuiting met een overdosis heroïne of een fatale hoeveelheid te zuivere heroïne). Ben eindigde uiteindelijk in een ziekenhuis waar nog meer patiënten met aids lagen. Ben was incontinent geworden en moest zelfs een luier om. Hij was van 65 kilo afgevallen naar een magere 40 kilo. ..."

  Davidsfonds/Infodok, verschenen in 1996 
× Let op!   Deze site maakt gebruik van analytische cookies voor het goed functioneren en het algemeen analyseren van het bezoek op deze site.
Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan. Meer informatie