Titel menubalk illustratie
 • Anti-scheurkleding voorkomt dat mensen met een verstandelijk beperking hun incontinentiemateriaal kapot maken.
 • Als de cliënt naar het toilet moet, moet hij niet op een toiletronde hoeven te wachten
 • Waarom moet er bezuinigd worden op incontinentie materiaal, terwijl de uitgaven hiervoor de laatste jaren niet gestegen zijn?

Berichten uit de politiek

 • Patiënten met medisch hulpmiddel zijn meer dan zorgkosten
  De directeur van Nefemed (belangenorganisatie van producenten van medische hulpmiddelen) schrijft in haar blog: "Twee miljoen patiënten die dagelijks afhankelijk zijn van stoma-, incontinentiemateriaal en/of katheters dreigen de dupe te worden van nieuwe contracten die zorgverzekeraars onlangs hebben gesloten. (...) Door de juiste inzet van medische hulpmiddelen kunnen ruim twee miljoen patiënten die kampen met (in)continentie problemen en/of een stoma dragen mee blijven doen in de maatschappij. (...) Het voorschrijven van medische hulpmiddelen is niet voor niets voorbehouden aan gespecialiseerde zorgverleners, die op basis van ervaring en dossierkennis functioneringsgericht, onafhankelijk en doelmatig voorschrijven. De regie mag niet verschuiven naar partijen die vanuit financiële belangen keuzes maken, zoals distributeurs of zorgverzekeraars."
  Lees verder

   
 • Inkoop hulpmiddelen verzekeraars steeds schraler
  Hulpmiddelenbranche beklaagt zich over inkoop zorgverzekeraars. De beschikbaarheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen komt “ernstig onder druk” door het schrale inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Als gevolg hiervan zullen twee miljoen patiënten die afhankelijk zijn van incontinentie-, stomamateriaal of katheters voor eenmalig gebruik, steeds vaker een ander hulpmiddel of minder hulpmiddelen krijgen dan hen is voorgeschreven, zo voorspelt Nefemed, de brancheorganisatie van producenten van medische hulpmiddelen en medische technologie. "Wie medisch hulpmiddelen alleen ziet als kostenpost, doet niet alleen patiënten te kort, maar ook de maatschappij.” Lees verder

   
 • Landelijk gebruik incontinentie-materialen
  In 2016 daalden de uitgaven aan incontinentiematerialen naar €141 milnoen (-9%) t.o.v. 2015 (€155 milnoen). Ondanks deze daling blijven de incontinentiematerialen de aanspraak met de grootste uitgaven binnen de extramurale hulpmiddelenzorg. De daling van de uitgaven t.o.v. eerdere jaren wordt zowel veroorzaakt door een daling van het aantal gebruikers (-5%) als door een daling van de kosten per gebruiker (-4%).
  Bron: GIP databank

   
 • Zorgverzekeraars en apothekers zijn geen vrienden
  Zorgverzekeraars en apothekers zijn geen vrienden, dat is bekend. Geneesmiddelen zijn altijd een dankbaar onderwerp als er weer wordt gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen. In feite is het de enige sector waar de prijzen jaar in, jaar uit, dalen. Kennelijk lukt het de verzekeraars nog steeds lagere prijzen door te drukken.
  Een andere manier om verzekerde risico’s af te schuiven is de dagprijs of de eenheidsprijs. Dagprijzen worden bijvoorbeeld toegepast bij incontinentieluiers. Per gebruiker krijgt de apotheek een vast bedrag per dag. Daarvoor moet alles worden gedaan. Gebuikt een patiënt veel materiaal, of wil hij een duur merk, dan levert dat direct verlies op voor de apotheek. Dat kan heel fors zijn, soms meer dan 1000 euro per jaar voor één patiënt.
  Lees de blog van 'een apotheker'

   
 • Kamer: Laat patiënt zelf juiste medisch hulpmiddel kiezen
  Een Kamermeerderheid wil diabetespatiënten zelf de best passende bloedsuikermeter uit laten zoeken, in plaats van het goedkoopste apparaat dat de zorgverzekeraar vaak standaard voorschrijft. Als deze trend navolging vindt bij andere veelgebruikte medische hulpmiddelen, zoals stoma's en incontinentiemateriaal, is dat een ware revolutie in de zorgwereld. Nu bepalen de zorgverzekeraars totaal zelf welk hulpmiddel de zieke krijgt. Lees verder

   
 • Zijn extra kosten voor kleding wegens incontinentie aftrekbaar?
  Bij incontinentie, maar ook bij andere langdurige kwalen (langer dan een jaar) wordt ervan uitgegaan dat u extra kosten heeft buiten de directe kosten van de kwaal. Er moet waarschijnlijk wat meer kleding worden gekocht en er moet vaker worden gewassen. Als u kunt aantonen dat u een kwaal heeft waarbij duidelijk is dat u extra kosten voor kleding en beddengoed moet maken, dan mag u daarvoor – zonder dat u de kosten helemaal met bonnetjes kunt onderbouwen – €310 opvoeren. Lees verder bij de fiscaliste van de Telegraaf.
   
 • Hulpmiddelen: weinig keuzevrijheid en slechte vergoeding
  Lange wachttijden, weinig keuze mogelijkheden en slecht of onvoldoende maatwerk. Dat zijn de grootste knelpunten die mensen ervaren als ze een hulpmiddel nodig hebben om goed te kunnen leven. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF, enkele lidorganisaties en Ieder(in) onder het vaste panel van de Patiëntenfederatie. Ongeveer negenduizend mensen vulden een vragenlijst in. Het grootste knelpunt vinden veel gebruikers toch het gebrek aan keuzevrijheid. Er kan vaak alleen maar worden gekozen uit leveranciers die een contract hebben. Overigens zijn de gebruikers ook ontevreden over de vergoeding van het hulpmiddel. Eén op de tien van wie het hulpmiddel (gedeeltelijk) wordt vergoed, heeft problemen. Ze krijgen minder hulpmiddelen dan ze nodig hebben. Dit gebeurt veel bij mensen die incontinentiemiddelen en stoma-materiaal gebruiken.
   
 • Schippers: verstrekking hulpmiddelen kan beter
  Minister Edith Schippers van Volksgezondheid stelt een aantal onderzoeken in naar de verstrekking van hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal, glucosemeters, bekkenbodemmatjes en heupen. Schippers is niet tevreden over hoe het nu gaat. De verstrekking via de zorgverzekeraars bespaart de premiebetaler veel geld. “Maar een aantal zaken gaat niet goed.”
  Ze doelde op berichten over gebrekkige controle van hulpmiddelen door Europese instanties, onvoldoende transparantie over de keuze van zorgverzekeraars voor hulpmiddelen en een betere registratie van hulpmiddelen.
  “Kun je gewoon naar de apotheek op de hoek voor het hulpmiddel van je keus?”, vroeg een VVD-Kamerlid zich af. “Of moet je kiezen uit een voorselectie van je verzekeraar? Als dat laatste het geval is, moet ook duidelijk zijn waarop die voorselectie is gebaseerd.”
  Lees verder
   
 • Wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg
  Maandag 10 maart heeft staatssecretaris van Rijn (VWS) het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Tweede Kamer gestuurd. Een cliënt krijgt aanspraak op zorg (verzekerd recht) in de Wlz als hij blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid. In de wet is het volgende specifiek genoemd: "Zeggenschap van de verzekerde over zijn leven (...) de mogelijkheid om dagelijks te douchen, tijdige hulp bij toiletgang en het tijdig verwisselen van incontinentiemateriaal".
  VGN
   
 • Aanschaf hulpmiddelen uit apotheek moeilijker door beleid Zilveren Kruis
  Per 1 januari vergoeden Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO en Interpolis zogeheten DISVV-middelen alleen nog maar als deze online of per telefoon besteld worden bij een grote leverancier. Het gaat dan om diabetes-, incontinentie- en stomamaterialen, verbandmiddelen en voedingspreparaten. Deze middelen kopen in de lokale apotheek zit er dus niet meer bij. Apothekers maken zich zorgen om het nieuwe beleid en patiënten ervaren diverse problemen.
  Volgens apotheker Bas Evers is de laagdrempeligheid van een apotheek belangrijk voor kwetsbare mensen. “Wij hebben het materiaal of we hebben het binnen zes uur bezorgd, maar nu mogen we het niet meer leveren aan deze verzekerden.” Evers ziet dat mensen niet goed weten waar ze terecht moeten en dat het onnodig complex is geworden. “De zorg moet dichtbij blijven en dat kan met de thuiszorg, huisarts en apotheker. Maar nu is het maatwerk weg.”
  Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO en Interpolis, allemaal onderdeel van Achmea met in totaal vijf miljoen verzekerden, hebben contracten afgesloten met grote hulpmiddelenleveranciers. Dat betekent dat de patiënt nu online of per telefoon materialen moet bestellen en wordt het per post opgestuurd. De moeder van Marja heeft een maand op incontinentiemateriaal moeten wachten. Lees verder bij Kassa van BNNVARA.

   
 • 'Ouderen en zieken krijgen vaak fout hulpmiddel'
  Ouderen en zieken krijgen steeds vaker niet de medische hulpmiddelen die passen bij hun aandoening. Oorzaak is dat de leverancier daar geen afspraak over heeft met de zorgverzekeraar of slechts zakendoet met één fabrikant. Er zijn duidelijke signalen die steeds terugkomen. Geld gaat hier vóór zorg en dat kan echt niet Francis Bolle van V&VN Dat stelt beroepsvereniging V&VN, waarin verpleegkundigen en verzorgenden zijn verenigd. Het gaat bijvoorbeeld om incontinentiematerialen, stoma's en katheters. Die kunnen bij verkeerd gebruik ernstig lichamelijk letsel opleveren en tot hoge extra zorgkosten leiden. ,"Een mevrouw heeft absorberend materiaal nodig en krijgt dat via de apotheek,'" geeft een continentieverpleegkundige als voorbeeld. "Die apotheek werkt alleen met één merk, maar daar kan mevrouw niet tegen. Ze komt met huidschade op mijn spreekuur en ik kies voor een ander merk. Dit wordt genegeerd. De firma levert alleen wat voor hen gunstig is." Bron: AD
   
 • Recente cijfers gebruik incontinentie materialen
  Kijk hier voor een overzicht van de jaarlijkse kosten voor incontinentie, zoals verzameld in de GIP databank en door het CVZ.
   
 • Vergoeding 'lichte kwalen' op de tocht
  Mensen met hartfalen of gehoorproblemen krijgen straks wellicht hun behandeling of medicijnen niet meer vergoed. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) denkt dat dit de consequentie kan zijn van de kabinetsplannen om 1,5 miljard euro te bezuinigen op het basispakket in de zorg. De besparing is volgens de overheidsorganisatie mogelijk door het schrappen in de vergoeding van ongeveer twintig aandoeningen, die allemaal een relatief lichte ziektelast hebben. Ze variëren van onvruchtbaarheid en een lichte vorm van COPD tot astma en incontinentie.
   
 • Anti-scheurkleding in lage BTW-tarief
  Anti-scheurkleding valt in het lage BTW-tarief van 6 procent. Dat bepaalde de Arnhemse rechtbank woensdag 17 april 2013. De anti-scheurkleding voorkomt dat mensen met een verstandelijk beperking hun incontinentiemateriaal kapot maken.

  Anti-scheurpakken worden onder meer gemaakt door het Geldermalsense bedrijf Wi-Care. De producent van aangepaste kleding had de Belastingdienst vorig jaar voor de rechter gedaagd, omdat die de kleding onder het hoge tarief (21 procent) liet vallen. Volgens de directrice zijn de anti-scheurpakken incontinentiemateriaal en horen daarom in de lage BTW-tarief. De rechtbank heeft het bedrijf nu in het gelijk gesteld.
   
 • Bezuinigingen op incontinentiemateriaal
  in het CVZ conceptrapport ‘Stringent pakketbeheer: incontinentie zorg en absorptiemateriaal’ worden bezuinigingen op incontinentie binnen het pakket van de Zorgverzekeringswet geadviseerd. De voorgenomen bezuiniging betreft 30 miljoen euro op de verstrekking van incontinentie-materialen.

  De patiëntenverenigingen SBP (Stichting Bekkenbodem Patiënten) en de CG raad (Chronisch zieken en Gehandicapten raad) roepen het CVZ af te zien van de plannen voor een mogelijke bezuiniging op incontinentie.

  De patiëntenverenigingen vragen zich af waarom er bezuinigd zou moeten worden op incontinentie terwijl de uitgaven hiervoor de laatste jaren niet gestegen zijn en de overschrijdingen hier dus ook niet veroorzaakt zijn. Ook de methode die het CVZ wil hanteren wekt verbazing.

  De SBP heeft op 24 juni een petitie aangeboden aan leden van de Tweede Kamer overhandigd.

 • Recht: op tijd naar wc, ook bij incontinentie-materiaal
  Ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen het recht om dagelijks te douchen en het recht om op tijd naar de wc geholpen te worden, ook als het gaat om incontinentiemateriaal. Dit schrijft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in de Nota van Wijziging op de Beginselenwet AWBZ-zorg. Deze Nota is vandaag naar de Tweede Kamer verzonden. De wens van de cliënt staat centraal.

  "Als de cliënt naar het toilet moet, moet hij niet op een toiletronde hoeven te wachten, maar moet hij snel geholpen worden als hij het niet alleen kan. Ook moet incontinentiemateriaal tijdig verwisseld worden. Met ‘tijdig’ wordt bedoeld, tijdig voor de individuele cliënt in zijn specifieke situatie."

  De staatssecretaris ziet deze wet als een steun in de rug voor medewerkers om zich aan de afspraak met de cliënt te mogen houden. Om cliënten nog beter te beschermen, zullen zorgaanbieders niet alleen eenverklaring omtrent het gedrag moeten hebben voor nieuwe medewerkers, maar ook voor huidige medewerkers. Rijksoverheid.nl


 • Zorgverzekeraars maken forse winsten en presenteren eigen kosten ten onrechte als zorgkosten
  Dat blijkt uit een onderzoek naar zorgverzekeraars in opdracht van ledenorganisatie in de zorg VvAA.  Zorgverzekeraars maken forse winsten en presenteren eigen kosten ten onrechte als zorgkosten. Met name de vier grote verzekeraars Achmea, VGZ, CZ en Menzis, die 90 procent van de markt bedienen, hebben een hoog eigen vermogen en maken forse winsten. De meeste zorgverzekeraars presenteren volgens de onderzoekers hogere zorgkosten dan zij daadwerkelijk maken. Brugman: 'Dat komt omdat zij naast de kosten die zij aan zorginstellingen, zorgverleners en verzekerden betalen, ook administratiekosten toerekenen aan de zorgkosten. Ook worden reclamekosten opgegeven als  zorgkosten. Bron: https://www.zorgvisie.nl/zorgverzekeraars-oneerlijk-en-ontransparant-1223491w/
   
 
× Let op!   Deze site maakt gebruik van analytische cookies voor het goed functioneren en het algemeen analyseren van het bezoek op deze site.
Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan. Meer informatie