Titel menubalk illustratie
 • Onderleggers worden vanaf 1 januari 2011 alleen in speciale gevallen vergoed.

Vergoeding onderleggers

 • Vergoeding incontinentie-onderleggers
  Een aantal mensen meldden ons dat hun zorgverzekeraar incontinentie-onderleggers niet meer vergoedt. Hoe zit het nu? Vergoedgeregeld meldt dat een regeling die al vanaf 1999 van kracht is, nu scherper wordt toegepast. Incontinentie-onderleggers worden vanaf 1 januari 2011 alleen in speciale gevallen vergoed. De letterlijke tekst in de Regeling zorgverzekering (Rvz) artikel 2.15 2e lid onder d. luidt: er moet sprake zijn van:“verlies van bloed, exsudaat, vocht, urine of faeces dat dusdanig hygiënische problemen oplevert dat deze slechts door het gebruik van een bedbeschermende onderlegger kunnen worden ondervangen” Vanaf 1 januari 2011 geldt (artikel 2.11 Rzv.) dat incontinentie-onderleggers in verband met urinelozing en defecatie (ontlasting) alleen nog vergoed worden als er "sprake is van een bijzondere individuele zorgaanvraag”.


  Dit betekent niet dat het verstrekken van bedbeschermende onderleggers niet meer mogelijk is, maar dat deze met een duidelijke motivatie dienen te worden aangevraagd. Hoe moet worden aangevraagd en wie dat moet doen, kan verschillen per zorgverzekeraar (terug te vinden in de polisvoorwaarden: Reglement Hulpmiddelen). In de aanvraag zal duidelijk moeten worden gemaakt waarom in een individueel geval niet kan worden volstaan met lichaamsgedragen incontinentiemateriaal. Meestal zal het erop neerkomen dat de behandelend huisarts of de continentieverpleegkundige een aanvraag met een motivatie indient. Waarschijnlijk zal een aanvraag met een motivatie door een revalidatiearts ook worden geaccepteerd.

 • Huidbeschermende middelen e.d. worden ook niet vergoed.

Overige hulpmiddelen

 • Wat wordt nog meer nite vergoed?
  De volgende hulpmiddelen worden niet uit het basispakket vergoed:
  - schoonmaakmiddelen en geurmiddelen
  - huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten
  - plaswekkers voor de behandeling van nachtelijk bedplassen (enuresis nocturna)
  - kleding, met uitzondering van netbroekjes een incontinentiematras

 
× Let op!   Deze site maakt gebruik van analytische cookies voor het goed functioneren en het algemeen analyseren van het bezoek op deze site.
Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan. Meer informatie